Czas na aktywność!

Informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu „Czas na aktywność!” (4/U/II/RPO/EFS/2018-00). Projekt realizowany na podstawie umowy z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w związku z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności- projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzićidentyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów z określeniem celu zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych z ustaleniem działań i form pomocy w ramach projektu i ustaleniem działań do samodzielnej realizacji przez uczestników oraz opracowaćIPD zawierający […]