Czas na aktywność!

Informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu „Czas na aktywność!” (4/U/II/RPO/EFS/2018-00). Projekt realizowany na podstawie umowy z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w związku z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności- projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy z dnia 19.03.2018

Poszukujemy do współpracy pośredników pracy mogących przeprowadzić pośrednictwo pracy obejmujące m.in. przedstawianie ofert pracy zgodnych z przeprowadzoną indywidualną diagnozą (IPD), pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu, inicjowanie i organizowanie spotkań z pracodawcami, udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym […]