Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, i opracować IPD zawierającego opis obecnej sytuacji uczestnika projektu, zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju […]

Zapytanie ofertowe -psycholog z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy psychologów mogących przeprowadzić poradnictwo psychologiczne obejmujące podniesienie motywacji do rozwoju i samokształcenia, zmianę roszczeniowego nastawienia do pracodawców, określenie psychologicznych barier związanych z podjęciem zatrudnienia, wypracowanie indywidualnego sposobu na ich niwelowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych, przygotowanie opinii na temat uczestników wraz z informacją o ewentualnym przełamaniu występujących barier oraz pomoc w identyfikacji oraz […]