Zapytanie ofertowe -psycholog z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy psychologów mogących przeprowadzić poradnictwo psychologiczne obejmujące podniesienie motywacji do rozwoju i samokształcenia, zmianę roszczeniowego nastawienia do pracodawców, określenie psychologicznych barier związanych z podjęciem zatrudnienia, wypracowanie indywidualnego sposobu na ich niwelowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych, przygotowanie opinii na temat uczestników wraz z informacją o ewentualnym przełamaniu występujących barier oraz pomoc w identyfikacji oraz […]

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 22.09.2017

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić diagnozę sytuacji problemów, potrzeb i potencjału uczestników projektu (przy wykorzystaniu m.in. rozmowy i testów) oraz opracować indywidualną ścieżkę reintegracji i uczestnictwa w projekcie w oparciu o IPD. Termin składania ofert upływa: 28.09.2017 o godz. 12:00. W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z […]