Czas na aktywność!

Informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu „Czas na aktywność!” (4/U/II/RPO/EFS/2018-00). Projekt realizowany na podstawie umowy z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w związku z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności- projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczynamy rekrutacje do nowego Projektu Grantowego „Czas na Aktywność!”

DARMOWE KURSY ZAWODOWE I STAŻE Z WYNAGRODZENIEM dla osób niepracujących, niepełnosprawnych lub należących do innej grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,   zamieszkujących powiat świecki. ORGANIZUJEMY DARMOWE KURSY a następnie OPŁACAMY 3 MIESIĘCZNY STAŻ!!   Zapraszamy do uzupełnienia formularzy rekrutacyjnych do biura projektu( adres poniżej )    FOCUS-TRAINING INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI […]