Zapytanie ofertowe -psycholog z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy psychologów mogących przeprowadzić poradnictwo psychologiczne obejmujące podniesienie motywacji do rozwoju i samokształcenia, zmianę roszczeniowego nastawienia do pracodawców, określenie psychologicznych barier związanych z podjęciem zatrudnienia, wypracowanie indywidualnego sposobu na ich niwelowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych, przygotowanie opinii na temat uczestników wraz z informacją o ewentualnym przełamaniu występujących barier oraz pomoc w identyfikacji oraz […]