Zapytanie ofertowe – wynajem sali/pokoju na spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i w ramach poradnictwa specjalistycznego z dn. 22.09.2017

Poszukujemy do współpracy podmioty dysponujące pokojami/salami do przeprowadzenia spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu.

Termin składania ofert upływa: 28.09.2017 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu nr RPLD.09.01.01-IP-.01-10-002/17 „Czas na aktywność!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,, IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujemy do współpracy podmioty mogące zaoferować wynajem pokoju/sali na potrzeby przeprowadzenia spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym i w ramach poradnictwa specjalistycznego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.

oferta – plik .pdf

oferta – plik .doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *