Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 22.09.2017

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić diagnozę sytuacji problemów, potrzeb i potencjału uczestników projektu (przy wykorzystaniu m.in. rozmowy i testów) oraz opracować indywidualną ścieżkę reintegracji i uczestnictwa w projekcie w oparciu o IPD.

Termin składania ofert upływa: 28.09.2017 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu nr RPLD.09.01.01-IP-.01-10-002/17 „Czas na aktywność!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,, IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujemy do współpracy doradców zawodowych w zakresie przeprowadzenia diagnozy sytuacji problemów, potrzeb i potencjału uczestników projektu (przy wykorzystaniu m.in. rozmowy i testów) oraz opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji i uczestnictwa w projekcie w oparciu o IPD.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza.Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.

Oferta – plik .pdf

Oferta – plik .doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *