Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy

Poszukujemy do współpracy pośredników pracy.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu „Aktywizacja – Integracja – Samorealizacja” (RPLD-09.01.02-10-0031/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT)poszukujemy do współpracy pośredników pracy w zakresie przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy, monitoringu ofert pracy po kątem potrzeb uczestników, uzupełnienia dokumentów aplikacyjnych uczestników o szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach projektu, przedstawienie min. 3 ofert stażu lub/i pracy uczestnikom, wyszukiwanie ofert pracy, udostępnianie pracodawcom danych uczestników w celu wstępnej oceny uczestników pod kątem potencjalnego zatrudnienia.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza.

formularz oferty – posrednik pracy.pdf

formularz oferty – posrednik pracy.doc

 

Formularz można złożyć drogą elektroniczną na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05, w terminie do 10.01.2018 do godz. 12:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *