Zapytanie ofertowe -psycholog z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy psychologów mogących przeprowadzić poradnictwo psychologiczne obejmujące podniesienie motywacji do rozwoju i samokształcenia, zmianę roszczeniowego nastawienia do pracodawców, określenie psychologicznych barier związanych z podjęciem zatrudnienia, wypracowanie indywidualnego sposobu na ich niwelowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych, przygotowanie opinii na temat uczestników wraz z informacją o ewentualnym przełamaniu występujących barier oraz pomoc w identyfikacji oraz rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników związanych z ich powrotem na rynek pracy.

Termin składania ofert upływa: 19.01.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia), poszukujemy do współpracy psychologówmogących przeprowadzićporadnictwo psychologiczne obejmujące podniesienie motywacji do rozwoju i samokształcenia, zmianę roszczeniowego nastawienia do pracodawców, określenie psychologicznych barier związanych z podjęciem zatrudnienia, wypracowanie indywidualnego sposobu na ich niwelowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych, przygotowanie opinii na temat uczestników wraz z informacją o ewentualnym przełamaniu występujących barier oraz pomoc w identyfikacji oraz rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników związanych z ich powrotem na rynek pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

formularz oferty pdf

formularz oferty doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *