Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, i opracować IPD zawierającego opis obecnej sytuacji uczestnika projektu, zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju zawodowego i zakres niezbędnego wsparcia.

Termin składania ofert upływa: 19.01.2018 o godz. 12:00.

 

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia), poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, i opracować IPD zawierającego opis obecnej sytuacji uczestnika projektu, zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju zawodowego i zakres niezbędnego wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza.Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

 

formularz oferty doc

formularz oferty pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *