Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzićidentyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów z określeniem celu zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych z ustaleniem działań i form pomocy w ramach projektu i ustaleniem działań do samodzielnej realizacji przez uczestników oraz opracowaćIPD zawierający opis obecnej sytuacji uczestnika projektu i opis kierunku rozwoju zawodowego w tym zakres niezbędnego wsparcia.

Termin składania ofert upływa: 19.01.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Kompas Twojej Kariery!” (UDA-POWR.01.02.02-22-0081/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów z określeniem celu zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych z ustaleniem działań i form pomocy w ramach projektu i ustaleniem działań do samodzielnej realizacji przez uczestników oraz opracować IPD zawierający opis obecnej sytuacji uczestnika projektu i opis kierunku rozwoju zawodowego w tym zakres niezbędnego wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pokój nr 335

oferta doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *