Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia „Księgowość I stopnia” z egzaminem dla grupy 12 osób (+/- 2 osoby) z dn. 05.02.2018

Poszukujemy do współpracy podmioty mogące zorganizować i przeprowadzić szkolenie „Księgowość I stopnia” wraz z odpowiednim egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji.

Termin składania ofert upływa: 16.02.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, poszukujemy do współpracy podmioty mogące zorganizować i przeprowadzić szkolenie „Księgowość I stopnia” wraz z odpowiednim egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty obejmującej koszty zorganizowania ww szkolenia drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *