Zapytanie ofertowe – pośrednik pracy z dnia 19.03.2018

Poszukujemy do współpracy pośredników pracy mogących przeprowadzić pośrednictwo pracy obejmujące m.in. przedstawianie ofert pracy zgodnych z przeprowadzoną indywidualną diagnozą (IPD), pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu, inicjowanie i organizowanie spotkań z pracodawcami, udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy

Termin składania ofert upływa: 23.03.2018 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia), poszukujemy do współpracy pośredników pracy mogących przeprowadzić pośrednictwo pracy obejmujące m.in. przedstawianie ofert pracy zgodnych z przeprowadzoną indywidualną diagnozą (IPD), pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu, inicjowanie i organizowanie spotkań z pracodawcami, udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu, informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 10

Oferta – plik .pdf

Oferta-plik .doc

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *