Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 08.04.2019

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić doradztwo zawodowe obejmujące identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów oraz określenie celu zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, IPD zawierającego opis obecnej sytuacji uczestnika projektu, zdiagnozowanie przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju zawodowego w tym zakres niezbędnego wsparcia, a w przypadku osób zamierzających założyć działalność gospodarczą – diagnozę kompetencji przedsiębiorczych.

 

Termin składania ofert upływa: 12.04.2019 o godz. 12:00.

 

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia), poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić doradztwo zawodowe obejmujące identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów oraz określenie celu zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, IPD zawierającego opis obecnej sytuacji uczestnika projektu, zdiagnozowanie przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju zawodowego w tym zakres niezbędnego wsparcia, a w przypadku osób zamierzających założyć działalność gospodarczą – diagnozę kompetencji przedsiębiorczych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza. Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Chmielniki 2B, 86-100 Świecie, lokal nr 1

Oferta – plik .pdf

Oferta – plik .doc

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *