Analizy i raporty

Raport młodego NEET

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD OSÓB DO 35 roku życia, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Badania zostały przeprowadzone na potrzeby przygotowania projektu ponadnarodowego 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem badania było uzyskanie informacji od młodych osób bezrobotnych zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Badanie miało charakter ankietowy, respondenci mieli odpowiadać na następujące pytania:

  • Czy mieszka z rodzicami?
  • Czy mieszkanie z rodzicami daje Tobie poczucie bezpieczeństwa?
  • Czy przeprowadzenie się do dużego miasta (np. Gdańsk, Warszawa, Poznań) ułatwi Tobie znalezienie zatrudnienia?
  • Gdzie poszukujesz zatrudnienia?
    • Teren powiatu
    • Duże miasto
  • Czy rozważasz opuszczenie domu rodzinnego w poszukiwaniu zatrudnienia?

 

Ankietę przeprowadzono wśród 147 osób 85K/62M

 

Wyniki badania:

Rozkład płci:

Czy  mieszkasz z rodzicami

Czy mieszkanie z rodzicami daje Tobie poczucie bezpieczeństwa

Czy uważasz, że przeprowadzka do dużego miasta (np. Gdańsk, Warszawa, Poznań) umożliwi Tobie znalezienia zatrudnienia

Czy poszukujesz zatrudnienia na ternie powiatu, czy też w innej miejscowości

Zaznacz czego konkretnie potrzebujesz aby opuścić dom rodzinny w celu poszukiwania zatrudnienia

 

Wyniki badań jednoznacznie potwierdzają hipotezę, iż młodzi ludzie wolą mieszkać z rodzicami. Badanie GUS (2011) potwierdzają że 45% młodych Polaków między 25-34 rokiem życia mieszka a rodzicami. Młodzi bardzo pragną dorosłości, ale boją się odpowiedzialności z nią związaną. Według magazynu Forbes „młodzi ludzie pragną dorosłości bez odpowiedzialności i zobowiązań, pod skupieniami rodziców lub innych dorosłych.” Bardzo dużo młodych ludzi nie ma pracy lub zawód za niewielkie pieniądze. Wyniki badań potwierdzają, iż młodzi ludzie są niedojrzali, nie potrafią wziąć  odpowiedzialności za swoje życie. Brak poczucia bezpieczeństwa sprawia, że nie są  gotowi podejmować takich wyzwań jak wyprowadzenie się z domu. Młodzi ludzie poszukują pracy blisko miejsc zamieszkania. Wolą pracować za tzw. Mniejsze pieniądze i nadal mieszkać z rodzicami.